Loading..
For shipping to United States, please visit our Lisca English store.

ПОСТАПКА ЗА НАРАЧКА ОДНОСНО КУПУВАЊЕ


Преку Интернет продавницата lisca.com.mk (lisca.mk) можат да се купат производите кои се прикажани во Интернет продавницата lisca.com.mk (lisca.mk).
Во Интернет продавницата lisca.com.mk (lisca.mk) можат да купуваат исклучиво корисници од Република Македонија.
Преку Интернет продавницата lisca.com.mk (lisca.mk) може да се купат и подарок бонови.
 
Нарачката преку Интернет продавницата е предадена кога корисникот ќе добие автоматска електронска потврда. Тоа електронско известување не е потврда дека производот го има на залиха и дека неговата испорака е започната.
 
Во случај кога нарачаниот производ го нема на залиха или нарачката не може да се изврши поради други причини, корисникот ќе биде известен по пат на e-mail.
Потврдените нарачки Лисца д.о.о. Скопје ќе ги смета за неотповикливи. Купувачот има право на еднострано раскинување на договорот во рок од 8 работни дена од денот кога потрошувачот го примил производот согласно  член 92 од Законот за заштита на потрошувачите, Сл. весник 38/04.
 
Лисца д.о.о. Скопје може да ја одбие порачката или да не го испорача производот доколку утврди дека има злоупотреба на Интернет страната lisca.com.mk (lisca.mk). При нарачка на производ  купувачот потврдува дека е запознаен и предупреден со општите услови за нарачка и купување.
 
Договорот за купување е зачуван во Лисца д.о.о. Скопје, а купувачот до договорот може да дојде во секое време преку својата сметка во Интернет продавницата.

ЦЕНИ

Сите цени се во денари , со вклучено ДДВ. При купување важат цените во моментот на нарачката.При секое купување на Интернет страната lisca.com.mk(lisca.mk). Цените важат до објава на нов ценовник во Интернет продавницата lisca.com.mk (lisca.mk).
 
Сите акции и попусти во Интернет продавницата како и периодот до кога траат се објавени на Интернет страната lisca.com.mk (lisca.mk).
 
Наведените цени важат само за Интернет продавницата и не мора да бидат исти со цените на продажните места на Лисца во Р.Македонија.
Кога намалувањето на цените се искажува во проценти, на сметката може да дојде до минимално отстапување од наведениот процент во Интернет продавницата како последица од заокружувањето на малопродажните цени по намалувањето.